Má tvorba...


Nemohu vyjmenovat všechny své skladby, neboť během své tvůrčí umělecké činnosti jsem vytvořil 1.287 titulů včetně seriálů (1 seriál = 1 titul).

Mnohé z těchto titulů byly oceněny buď samostatně nebo jako součást celého díla v České a Československé republice, v Itálii, v SRN, ve Španělsku, v Bulharsku, v Rusku, v Japonsku a v Kanadě. Mimo jiné jsem nositelem Zlaté a Platinové desky firmy SUPRAPHON.


Největšího ohlasu a ocenění dosáhly

- Filmy (172 titulů) -

- Televizní inscenace a televizní filmy (234 titulů) -

- Divadelní hry (43 titulů) -

- Rozhlasové hry (152 titulů) -

- Symfonické skladby většího rozsahu (22 titulů) -

- Poslechové a komorní skladby (79 titulů) -

- Sbory a cykly písní (70 titulů) -

- Písně a šansony (242 titulů) -

- Gramofonové desky, CD, Ak (40 titulů) -

Ostatních 233 titulů jako jsou šlágry, hudba k umělecké próze, hudba k poesii apod. již zde neuvádím.